Konto użytkownika

Informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C/ LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, KRS 0000045152 jako administratora danych.

Dane są przetwarzane w celach:

  • świadczenia usługi i założenia konta użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • marketingu produktów i usług administratora, dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane Użytkownika będą przetwarzane do chwili wygaśnięcia umowy, a następnie aż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w celach marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, w tym m.in. zapewniającym obsługę techniczną, informatyczną, prawną i księgową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi i zawarcia umowy z administratorem.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@tygodnik.com.pl

, after login or registration your account will be connected.
Możesz zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail.
Duże i małe litery w haśle mają znaczenie
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.