Konto użytkownika

Informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Fundację Centrum Kopernika z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, NIP: 6762385496, REGON: 120743627, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000311106 oraz spółkę Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 50319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, wysokość kapitału zakładowego: 1 666 000,00 zł (niezależni od siebie administratorzy danych osobowych) w celu założenia konta Użytkownika oraz w celach marketingowych.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane Użytkownika będą przetwarzane do chwili wygaśnięcia umowy, a następnie aż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w celach marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@tygodnik.com.pl

 

, after login or registration your account will be connected.
Możesz zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail.
Duże i małe litery w haśle mają znaczenie
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.